תחום שירות
סינון קטגוריות נותני שירות
איזור שירות
סינון איזור שירות
עיר שירות
סינון עיר שירות

תקנון ותנאי שימוש לאתר “CELEBRATE”

CELEBRATE מודים על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו המופעל בכתובת: www.celebrateisrael.co.il  (“האתר“)

CELEBRATE הינו אתר המספק פלטפורמה מקוונת נוחה ובטוחה לחיפוש נרחב של מגוון נותני שירותים ופתרונות לאירועים ושמחות לרבות, ציוד לאירועים, ספקים, אטרקציות וכיו”ב (“נותני שירותים” ו-“התכנים“). האתר מאפשר למשתמשים לרכוש מגוון שירותים בתחום האירועים, בין היתר, עיצוב הזמנות ועוד (“השירותים“), בנוסף, האתר מספק מידע אודות נותני השירותים וכלל השירותים המסופקים על ידי האתר לרבות אופן שימוש, עלויות ועוד (“המידע“).   

 1. השימוש באתר:
  1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
  2. האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
  3. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה ו/או רכישה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
  5. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.
  6. על מנת לספק שירות איכותי, בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך ו/או המכשיר שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר.
 2. הצהרת משתמש:
  1. בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:
   1. שהתכנים והמידע המופיעים באתר ניתנים ומסופקים לשם המידע והעשרה בלבד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה על אחריות הגולש;  
   2. שהמידע והתכנים אינם מובאים כתחליף לייעוץ פיננסי ו/או מקצועי, ואין לראות בהם ייעוץ של אנשי מקצוע בתחום האירועים ו/או ההשקעות ו/או אנשי מקצוע אחרים;  
   3. שלמשתמשי האתר וללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו, שותפיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מעשיית שימוש ו/או מקבלת תוכן או מידע מהאתר ו/או מהתכנים באתר ו/או משירותי האתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח ו/או מקבל השירות. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או במוצרים באתר.
   4. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם נותני השירות המפרסמים את עצמם ואת שירותיהם באתר, או עם שותפיו העסקיים של האתר.
   5. האתר אינו צד להתקשרות בין נותני השירות ו/או המשתמשים המפרסמים תכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים באתר ללקוח והוא פועל אך ורק בכדי לקשר ביניהם. כמו כן, האתר אינו מספק את השירותים שמפורסמים באתר ע”י נותני השירות ו/או המשתמשים באתר אלא משמש כפלטפורמה מקוונת בלבד, המתווכת ביניהם.
   6. נותן השירות המפרסם באתר הינו האחראי הבלעדי לתקינות המוצרים והשירותים המפורסמים על ידו, עריכת כל הביטוחים המתאימים והחזקת כל הרישיונות הרלוונטיים לצורך אספקת השירותים והמוצרים המפורסמים על ידו.
   7. המחירים המפורסמים על ידי נותני השירות באתר הינם באחריותם בלבד ולאתר אין כל אחריות בגין ההתקשרות הנעשית בין הגולשים למפרסמים באתר.
   8. ששם המשתמש והסיסמה שיקבלו במעמד ההרשמה לאתר הם אישיים ולא ניתן להעבירם לאחר. כמו כן, תכני השירותים ו/או המידע באתר הינם קנינו הבלעדי של האתר ואסור להפיץ אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שאינו למטרת לימוד אישי. 
   9. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש;
   10. שלא ניתן לעשות שימוש באתר ללא אישור ופיקוח מבוגר בעל כשירות משפטית מגיל 18 ומעלה;
   11. שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.
  2. האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק.
 3. קניין רוחני:
  1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
  2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).
  3. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בכל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש  אישי בלבד כמפורט באתר, שאינו מסחרי.
 4. הגלישה באתר:
  1. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים; (8) לא תעביר את שם המשתמש והסיסמה לחשבונך באתר לאחר; (9) לא תעביר את התכנים המוצגים בחשבונך האישי לאחר.
  2. האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
   2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   3. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
   4. אם הופרו תנאי תקנון זה;
   5. במקרה שמשתמש העביר לאחר את שם המשתמש והסיסמה לחשבונו האישי ו/או את התכנים המוצגים בחשבונו האישי;
   6. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 5. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
  1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
  2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
  3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
  4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
  5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
  6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
  7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
  8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת“).
  9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא”ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
  10. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
  11. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  12. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
 6. הצטרפות נותני שירותים לפרסום באתר:
  1. נותני השירותים יכולים לבקש להצטרף לאחד ממסלולי האתר לפרסום ומכירת שירותיהם (״המסלולים״).
  2. ההצטרפות תתבצע באמצעות הרשמה באתר. לאחר מכן, נציג האתר ייצור קשר עם נותן השירות להשלמת תהליך ההצטרפות ופרסום שירותיו באתר.
  3. בעת הרשמה לאתר יידרש נותן השירות למסור פרטים מזהים לצורך התקשרות עם גולשי האתר כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה, תנאי התקשרות, תנאי מכירה, תנאי ביטול ואספקה וכיו”ב (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
  4. ההצטרפות תהיה בכפוף לתנאי המסלול כפי שיקבעו בהסכם ההתקשרות בין האתר לבין נותן השירות.
  5. בכל עת האתר רשאי לשנות את מגוון המסלולים המוצעים או את אפיונם של המסלולים, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
  6. לנותני שירותים שיצטרפו למסלולי האתר, לא תהיה כל טענה באשר למקום ו/או אופן הצגת פרטיהם באתר ו/או ברשת האינטרנט.
  7. מעת לעת, האתר עשוי להציע למצטרפים למסלול הצעות, הטבות והנחות שונות. האתר רשאי להציע הצעות והנחות כאמור, ולשנותן או להפסיקן בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.
 7. השירותים המוצעים באתר:
  1. השירותים המוצעים על ידי אתר יופיעו ויוצגו בדפי האתר.
  2. המחיר המופיע באתר בצמוד לשירות הינו המחיר העדכני. המחיר עשוי להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים, המוצרים והמידע או להפסיקם או לשנות את המחירים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
  3. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים ו/או מידע.
  4. אופן הצגת התכנים, השירותים, המידע ונותני השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
  5. ייתכן והאתר יגבה תשלום מצדדים שלישיים עבור פרסום ו/או סקירה ו/או המלצה ו/או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים.
  6. ייתכן והאתר יקבל תגמול מצדדים שלישיים כלשהם עבור פרסום שירותים באתר ו/או עבור שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים באתר, בין היתר עבור מכירות שיבוצעו באמצעות לינקים לרכישה באתרי צד שלישי.
 8. הרשמה ורכישה של השירותים באתר:
  1. לצורך קבלת שירותי האתר נדרשת הרשמה לאתר באמצעותה יוכלו הגולשים לפנות ו/או לקבל הצעות מנותני השירותים ו/או לרכוש את השירותים אותם מציע האתר. בעת ההרשמה, יקבלו הלקוחות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דואר האלקטרוני שלהם כפי שהוזנה באתר, עם סיסמה אישית באמצעותה יוכלו לרכוש ו/או להירשם לקבלת השירות באתר. הלקוח יוכל לעשות שימוש בשירות אליו נרשם באמצעות הסיסמה האישית שניתנה לו על ידי האתר.
  2. בהרשמה לאתר הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר כי: (1) חשבונך הוא אישי; (2) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך; (3) לא תאפשר לאחר גישה לחשבונך; (4) לא תפיץ ו/או תעביר לאחר ו/או בכל אמצעי את התכנים המוצגים בחשבונך.
  3. האתר שומר את זכותו לשנות את שם המשתמש שבחרת או להסיר אותו במידה וייקבע כי שם המשתמש אינו הולם או מגונה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.
  4. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.
  5. התשלום לקבלת השירותים באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשם ו/או לספק או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
  6. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
  7. ההרשמה והתשלום באתר יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
  8. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ובמידע באתר שייכות לאתר בלבד, השימוש בשירותים ובמידע הוא אישי בלבד ואין להעביר לאחר, להעתיק, להפיץ או להציג בפומבי את השירותים שנרכשו.
 9. מדיניות שינויים וביטולים:
     9.1.  בעת רכישה מנותני השירות באתר יחולו תנאי ההתקשרות המפורסמים על ידי נותני
  השירות עצמם. מבלי לגרוע מתנאי השירות והשימוש שיפורסמו על ידי נותני השירות
  וככל ולא נאמר אחרת או פורסמו תנאים שונים על ידי נותני השירות, יחולו התנאים
  שלהלן על כל התקשרות:
    9.2   בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לספק השירות באחד מאמצעי ההתקשרות
  המופיעים בעמוד נותן השירות.

    9.3 החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום
  לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.
  9.4. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
  9.5. במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר,
  שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או נותני השירות.
  9.6. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר ו/או מנותני
  השירותים המאשרת זאת.
  9.7. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה)
  ואושרו על ידי האתר ו/או נותני השירותים:
  9.7.1. על הלקוח להשיב את המוצר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו;
  9.7.2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא ו/או הרכבה בבית הלקוח;
  9.7.3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
  9.7.4. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
  9.7.5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).
  9.8. הלקוח יאפשר לנציג ספק השירות לבחון את תקינות המוצרים, ובמידה ויימצא כי נעשה
  במוצרים שימוש ו/או המוצר ניפגם בדרך כלשהי לא יתאפשר ביטול ו/או החזרה של
  המוצרים.
  9.9. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר
  הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על ספק המוצר.
  9.10. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר ו/או נותן השירות. במידה ולאחר
  הבדיקה המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של
  שימוש שאינו סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר
  חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.
  9.11. חלק מהשירותים המוצעים לרכישה באתר מעניקים גישה מיידית לצפייה ושימוש
  בשירות לאחר הרשמה ותשלום, לכן בשל אופי השירות כאמור, שינוי ו/או ביטול הרשמה
  או רכישה לאחר קבלת גישה לתכנים ו/או לשירות, לא יתאפשרו והרוכש לא יהיה זכאי
  להחזר כספי כלשהו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

  9.12. חלק מהשירותים המוצעים לרכישה באתר ניתנים להעתקה, שעתוק ולשכפול, לכן בשל
  אופי השירותים והמוצרים כאמור, שינוי ו/או ביטול רכישה לאחר קבלת גישה לתכנים,
  לא יתאפשרו והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן,
  התשמ"א-1981.
  9.13. כמו כן, לא יתאפשר ביטול או שינוי של שירותים ו/או מוצרים שיוצרו ו/או עוצבו ו/או
  נכתבו במיוחד עבור הלקוח על פי דרישות מיוחדות או מידע אישי של הרוכש, והלקוח
  לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  9.14. ככל ולא החל האתר באספקת השירותים, שינוי או ביטול יאושרו לשיקול דעת האתר לאחר
  שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
  9.15. במקרה של ביטול, יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום השירות או בסך 100 ש״ח (לפי
  הנמוך מבניהם).
  9.16. החזר הכספי יינתן, ככל הניתן, באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
  9.17. האמור בתקנון זה ובסעיף 8 לעיל כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  9.18. יובהר, כי בקשה להחזר, שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים או שירותים שנרכשו מנותן
  שירותים המפרסם עצמו באתר, תועבר ישירות לנותן השירות ממנו נרכשו השירותים
  והאתר אינו צד להתקשרות.
  9.19. באחריות הרוכש לדרוש מנותני השירותים את תנאי הרכישה, לרבות תנאי הביטול,
  האספקה וההחזרה של מוצרים או שירותים אותם הם רוכשים.
  9.20. בכל מקרה שהוא, יחולו תנאי נותני השירותים, בהתאם למדיניות הביטולים של נותני
  השירותים שסופקה על ידם, בין אם מופיעה בעמוד נותן השירות באתר ובין אם לאו,
  ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. על האתר לא תחול כל אחריות בגין התקשרות
  שתעשה בין נותני שירותים לגולשי האתר לרבות בגין ביטול רכישה של מוצרים או שירותים
  שנרכשו מנותן שירותים המפרסם באתר.

 10. אחריות האתר:
  1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו המסופקים על ידי נותני השירותים המפורסמים באתר. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
  2. השירותים המפורסמים על ידי נותני השירותים המופיעים באתר מסופקים על ידי עסקים, צדדים שלישיים, שההתקשרות עמם נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ו/או מקבל השירות ו/או המוצר ולא תהיה ללקוח ו/או מקבל השירות ו/או מקבל המוצר כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מרכישת מוצר ו/או שירות מנותני השירותים המספקים את השירותים ו/או המוצרים המפורסמים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות ו/או מוצר מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המקצועית של נותני השירותים על אופן מתן השירות ו/או המוצר, מועד ביצועו, מקצועיותו וכיו״ב.
  3. האתר אינו צד להתקשרות בין נותני השירותים המפורסמים באתר ללקוח והוא פועל אך ורק בכדי לקשר ביניהם. כמו כן, האתר אינו מספק את השירותים המפורסמים באתר ע”י נותני השירות אלא משמש כפלטפורמה מקוונת בלבד, המתווכת ביניהם.
  4. האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות ו/או המידע המועבר על ידי נותני השירותים המפורסמים באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק שייגרם מהשימוש באתר ו/או בשירותי האתר.
  5. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
  6. האתר עושה מאמצים לבדוק את נותני השירותים, המידע והתכנים המועברים לפרסום באתר. יחד עם זאת, יודגש ויובהר שהאתר לא יהיה מחויב לעשות בדיקות רקע לנותני השירותים והתכנים ואינו יכול ולא יהיה אחראי למידע המפורסם באתר. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר ו/או צד שלישי המפרסם באתר.
  7. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
  8. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מנותני השירותים, מספק השירות ו/או המוצר פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם בעקבות שימוש במוצר ו/או בשירות שניתן על ידם.
  9. תמונות השירותים ו/או המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר ו/או השירות, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר ו/או השירות שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או שירות ו/או מחירו לא תחייב את האתר.
  10. האתר אינו אחראי על מספר הלקוחות שיפנו לנותני השירותים ו/או ירכשו מהם, ולנותני השירותים המשתמשים בשירותי האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בגין מספר הלקוחות שיפנו אליהם ו/או ירכשו מהם, לרבות אם לא יפנו אליהם בכלל.
  11. מידע ומצגים אודות מוצרים ושירותים המוצגים באתר, שמקורם בעסקים שמוצריהם ו/או שירותיהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס למוצרים ולשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של העסקים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
  12. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
  13. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם העסקים המפורסמים באתר.
  14. בעת שליחת פרטים לנותני השירותים ו/או מפרסמים באתר, באמצעות האתר, אין האתר אחראי לקבלת דיוור ו/או פרסום ו/או הודעות כלשהן מהמפרסמים באתר לגולש אשר השאיר פרטיו ואינו צד להתקשרות בין הצדדים.
  15. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בתבונה ובזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.
  16. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
  17. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  18. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או בשירותי האתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.
 11. מדיניות פרסום שירותים ומוצרים באתר:
  1. האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח של פרסום מוצר או שירות שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום ו/או למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.
  2. האתר רשאי להסיר ו/או לערוך כל פרסום באתר. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות לדרוש מנותן שירותים המפרסם באתר אימות בעלות ו/או אישור שיווק ו/או יבוא על המוצרים או שירותים אותם הוא מפרסם.
  3. מבלי לגרוע מהאמור, נותנו שירותים המצטרפים לשירותי האתר ו/או מפרסמים באתר, מסכימים, מתחייבים ומאשרים כי ידוע להם:
   1. שהאתר ניתנן לשימוש כפי שהוא ושהשימוש בשירותי האתר הוא באחריות נותן השירותים בלבד;
   2. שאסור לו למכור ו/או לאפשר שימוש באתר לנותן שירותים אחר ו/או אדם אחר ו/או כל ישות אחרת;
   3. שהאחריות לתיאור ותמונות המוצרים שיועלה יהיה באחריותו הבלעדית של נותן השירותים, לרבות שינויים ועריכות שיבוצעו על ידי האתר.
  4. בעת שיגור או מסירת מוצרים ו/או תכנים ו/או שירותים לפרסום באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים.  
  5. האתר רשאי  לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באפליקציה או במי מטעמם. בנוסף, האתר יהא רשאי במקרה זה למנוע מנותן שירותים מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.
  6. מסירת תכנים לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי נותן השירותים המפרסם  מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.
  7. במסירת התכנים לפרסום מוקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באפליקציה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו”ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
 12. חוות דעת, ביקורות ודירוגים:
  1. האתר מאפשר ללקוחות לפרסם חוות דעת וביקורות על נותני השירות ו/או העסקים, וכן לדרג אותם.
  2. בעת פרסום חוות דעת, ביקורות או דירוגים על עסק באתר, האתר רשאי לפרסם את שם המפרסם, תמונות שהעלה המפרסם ופרטים נוספים כפי שהזין לצד הביקורת שפרסם על נותני השירות באתר.
  3. האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח של ביקורת או תוכן שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום על פי חוקי מדינת ישראל.
  4. האתר רשאי להסיר ו/או לערוך כל ביקורת ו/או תוכן באתר.
  5. הביקורות וחוות דעת המפורסמות באתר נמסרות על ידי גולשי האתר, צדדים שלישיים, ולכן לאתר אין כל שליטה על תוכן זה. האתר עושה מאמצים על מנת לבדוק ולערוך את התכנים המתפרסמים על נותני השירות, אך אינו מתחייב כי כל התכנים המפורסמים על ידי הגולשים יהיו מאושרים ו/או מאומתים ו/או ערוכים על ידי האתר.
  6. בעת שיגור או מסירת תכנים ו/או חוות דעת ו/או ביקורות לפרסום באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין היתר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:
   1. כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;
   2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
   3. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
   4. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
   5. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
   6. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
   7. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (“וירוס”) לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;
   8. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
   9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
   10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;
   11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;
   12. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט וכל תוכן שנועד לקדם את האינטרסים של מתחרי האתר.
  7. בעת כתיבת הביקורת, עלייך לשמור על הכללים הבאים: (1) עלייך להיות בעל התנסות אישית עם הבן אדם ו/או הישות אשר אליו הביקורת מתייחסת; (2) על הביקורת שלך להיות נטולת תוכן פוגע, מעליב, גזעני, פוגעני או מתעלל; (3) הביקורת לא תכלול תוכן המתייחס לדת, גזע, מין, מוצא, גיל, מצב משפחתי, העדפה מינית או מוגבלות; (4) הביקורת שלך לא תכלול התייחסות לפעילות בלתי חוקית; (5) במידה והביקורת שלילית, עלייך לא להיות מקושר למתחרים שלנו; (6) לא תסיק מסקנות בקשר לחוקיות הפעילות; (7) לא תפרסם מידע שקרי או מטעה; (8) לא תארגן קמפיין המעודד אחרים להשאיר ביקורת, בין אם חיובית ובין אם שלילית.
  8. אנו שומרים לעצמנו את הזכות הבלעדית לקבל, למחוק או לסרב לביקורות. אין לנו שום מחויבות שהיא להציג או למחוק ביקורות, גם אם מישהו טוען שהביקורת מוטעית או סובייקטיבית.
 13. פעילות אסורה באתר:
  1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.
  2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
   1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
   2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
   3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא”ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל באמצעים אוטומטיים;
   4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
   5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
   6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
   7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
   8. לנסות להתחזות לאדם אחר;
   9. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
   10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
   11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
   12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;
   13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
   14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;
   15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
   16.  לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
   17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
  3. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק“) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
  4. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
  5. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
  6. כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.
 14. תוכן צדדים שלישיים:
  1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי“) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (“תוכן של צד שלישי”). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.
  2. האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.
 15. ניהול האתר:
  1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.
 16. הפרת זכויות יוצרים:
  1. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
 17. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
  1. האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
  2. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
  3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
 18. סמכות שיפוט:
  1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.
 19. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
  1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 20. שונות:
  1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.
  2. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 21. צרו קשר:
  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

   כתובת: משה רבינו 8, לוד;

   טלפון: 052-2657633;

   כתובת דואר אלקטרוני: officecelebrate@gmail.com

   עדכון אחרון: אוגוסט 2023.                

הצטרפי לאלפי הבנות בקהילת סלברייט
ותיהני מ:

+הטבות ומבצעים סופר שווים!
+קטלוגים וקליפים עדכניים.
+תוכן והמון ערך לחיים: טיפים, המלצות ומדריכים.
+פינוקים והפתעות מיוחדות לחברות הרשימה בלבד!

דילוג לתוכן